Markkinointi on investointi

Markkinointi on investointi

Liiketoiminnassa kaikella tekemisellä pitäisi olla selkeä tavoite. Tavoitteita voi ja pitääkin olla monia jotta liiketoiminta menisi haluamaasi suuntaan.

Usein nimittäin on niin että sitä saat mitä seuraat. Tärkein tavoite yleensä aina on taloudellinen; jos sijoitat euron, takaisin pitäisi saada enemmän.

Muuten kyse on harrastuksesta eikä liiketoiminnasta.

Tämä pätee myös myynti- ja markkinointi-investointeihin.

Miten mitata myynti- ja markkinoinunvestointia?

Myynnillä ja markkinoinnilla on perinteisesti ollut suhteellisen helposti mitattavia vaikutuksia yrityksen toimintaan.

Tavoitteena voi olla uusien asiakkaiden hankinta, lisämyynti vanhoille asiakkaille tai yrityksen tunnetuksi tekeminen. Myös markkinatutkimukset ovat mitä suurimmassa määrin investointeja.

Myynti ja markkinointi ovat ainakin kahdesta syystä investointeja.

Ensinnäkin niiden pitäsi tuottaa voittoa. Toisekseen niiden vaikutukset ovat usein pitkäaikaisia.

Markkinoinnin tehtävä on tehdä yrityksesi ja tuotteesi helposti lähetyttäväksi sekä tutuksi ostajalle. Parhaimmillaan markkinointi tuottaa myös valmiita liidejä ja tarjouspyyntöjä myyntiin.

Myynnin tehtävä on sitten sopia yksityiskohdat ja tehdä kauppa.

Yhtä kaikki, molemmilla suoraan rahassa mitattavia vaikutuksia nyt ja tulevaisuudessa.

Myynnin ja markkinoinnin ulkoistaminen

Kuten investoinneissa, myös ulkoistuksissa mitattavuus on välttämätöntä.

On tarkasti pystyttävä määrittäämään markkinoinin ja myynnin tavoiteet sekä pystyttävä seuraamaan niitä tarkasti. Vain näin voidaan varmistaa investoinnin ja ulkoistuksen kannattavuus.

Usein on niin että yrityksen oma myyjän ylivoiminen osaaminen ja ajankäyttö kannattaa valjastaa valmiin asiakkaan ongelmien ratkaisemiseen kun taas myyntitapamisten sopiminen kannattaa usein ulkoistaa.

Jos haluat ilmaisia vinkkejä myynnin ja markkinoinnin ulkoistamisesta, varaa aika maksuttomaan konsultaatioon. Kerromme kuinka saat myynti- ja markkinointi-investoinneistasi parhaan tuoton.

(Visited 9 times, 1 visits today)