Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Ohjelmatuotanto All Star Company Oy
Y-tunnus 2630410-9
Kotipaikka Espoo
Puhelin 040 700 6293
Sähköposti allstarcompanyoy@gmail.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Lauri Ulan
Puhelin 040 700 6293
Sähköposti allstarcompanyoy@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

Ohjelmatuotanto All Star Company Oy:n asiakasrekisteri

Ohjelmatuotanto All Star Company Oy:n blogikirjoitusten tilaajat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ohjelmatuotanto All Star Company Oy:n asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja asiakasviestintä sekä tiedottaminen.

Ohjelmatuotanto All Star Company Oy:n blogikirjoitusten tilaajien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisterinpitäjän blogin kirjoitusten lähettäminen tilanneille henkilöille.

Henkilö voi poistua rekisteristä pyytämällä sitä rekisterinpitäjältä allstarcompanyoy@gmail.com tai sähköpostiviestissä olevan linkin kautta.

Rekisteröitävät tiedot

Ohjelmatuotanto All Star Company Oy:n asiakasrekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
– asiakasnumero
– yrityksen nimi
– yhteyshenkilön nimi
– katuosoite, postinumero, postitoimipaikka
– y-tunnus
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– kotisivujen osoite
– verkkotunnuksen/webhotellin palveluntarjoaja

Ohjelmatuotanto All Star Company Oy:n blogikirjoitusten tilaajarekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
– nimi
– sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Ohjelmatuotanto All Star Company Oy:n asiakasrekisterin tietolähteenä toimii asiakkaan kertomat laskutustiedot rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi täydentää tietoja YTJ:stä tai muista julkisista tietolähteistä.

Ohjelmatuotanto All Star Company Oy:n blogikirjoitusten tilaajien tietolähteenä toimii Ohjelmatuotanto All Star Company Oy:n asiakasrekisteri ja henkilön itse antamat tiedot rekisterinpitäjän kotisivuilla olevalla liittymislomakkeella.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: lainsäädännön niin velvoittaessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua tiedottamisessa ja blogikirjoitusten lähettämisessä. MailChimpille siirretään asiakasrekisteristä henkilön etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle. Lue lisää MailChimpin sivuilta.

Rekisterin suojaus

Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei käsitellä manuaalisesti. Mikäli jotain tietoja joudutaan käsittelemään manuaalisesti, henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Ohjelmatuotanto All Star Company Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurit, käyttäjätunnus ja salasana sekä ssl-salaus.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Evästeiden käyttö

Ohjelmatuotanto All Star Company Oy käyttää sivustollaan evästeitä.